Η εταιρεία ARGON Α.Ε. εκτός από την πώληση μηχανημάτων και υλικών, παρέχει στους πελάτες της άψογο service από τους έμπειρους και συνεχώς εκπαιδευόμενους τεχνικούς ενώ παράλληλα η πολύχρονη εμπειρία της στις γραφικές τέχνες τους καθιστά στις πρώτες θέσεις για εγκαταστάσεις και εφαρμογές διαχείρισης χρώματος Color Management και Workflow των εταιρειών DU PONT, WASATCH, COLORGATE και  XITRON.