Με την εμπειρία και την άριστη τεχνική κατάρτιση των τεχνικών της αφ’ ενός και τις αξιόλογες γνώσεις της στις πωλήσεις αφ’ ετέρου, αναπτύχθηκε ραγδαία κατέχοντας μέχρι και σήμερα πρωταρχικό ρόλο στον κλάδο εμπορίας μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών των γραφικών τεχνών.

Η ARGON παρακολουθώντας με ιδιαίτερη προσοχή τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις του χώρου εμπλουτίζει ανάλογα την γκάμα των προϊόντων της τόσο από τις αντιπροσωπευόμενες με ιδιαίτερη επιτυχία εταιρείες της όσο και από νέες οι οποίες επιθυμούν να συνεργαστούν με την εταιρεία μας προκειμένου να έχουν μια θετική πρόσβαση στην Ελληνική αγορά.