Οι μελλοντικοί στόχοι για τα επόμενα χρόνια είναι η σταδιακή είσοδος της στις νέες τεχνολογίες των γραφικών τεχνών και η ακόμη πιο επιτυχημένη ανταπόκριση της στις προκλήσεις και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας.