Όργανα μέτρησης

Όργανα μέτρησης

Teckhon Όργανα μέτρησης και ποιοτικού ελέγχου από την Techkon, υψηλής τεχνολογίας για την εκτύπωση καθώς και για την προεκτύπωση. Σπεκτοφωτόμετρα και Ντεσιντόμετρα για πλήρη έλεγχο χρώματος και κουκίδας, είτε σε φιλμ είτε σε εκτυπωτικές πλάκες.   Co.Fo.Me.Gra Οικονομική και αξιόπιστη λύση οργάνων μέτρησης κουκίδας και χρώματος, σε εκτυπωτικές πλάκες καθώς και σε φιλμ....

Read More